Δημόσιο

Ποιοι διορίζονται στην Σχολή Εθνικής Άμυνας

Ποιούς αφορά - Διάρκεια συμβάσεων

25/01/2019 | 12:10

Με εννέα υπαλλήλους ενισχύεται η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), του αντίστοιχου αρμόδιου υπουργείου.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οριστικοποίησε τον πίνακα με τα ονόματα των διοριστέων.

Οι θέσεις αφορούν ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες της 71ης σειράς φοίτησης και 9ης σειράς διαδικτυακής μάθησης.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και έως την Παρασκευή 3 Μαϊου 2019.

Πατήστε στην εφαρμογή «Δείτε τα αποτελέσματα» για να δείτε τον σχετικό πίνακα με τα ονόματα των διοριστέων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.