Δημόσιο

Τα οριστικά αποτελέσματα για το υπουργείο Υγείας (προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2016)

Αφορά αποφοίτους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

25/04/2018 | 15:01

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ, για το υπουργείο Υγείας.

Το workenter ενημέρωσε, πριν λίγη ώρα, για την επικείμενη έκδοση τους από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Οι θέσεις αφορούν σε, συνολικά, 494 υπαλλήλους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Δείτε τα αποτελέσματα» με τα ονόματα των διοριστέων, στην αντίστοιχη εφαρμογή