Δημόσιο

Η απόφαση διοριστέων για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη με τα αποτελέσματα

Εκδόθηκε η απόφαση διορισμού για τους 41 υπαλλήλους στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στην Θεσσαλονίκη (ΣΟΧ1/2018).

Θα προσληφθούν:

  • ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (40 θέσεις)
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (1 θέση)

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας (από 25/04 έως 24/11).

Πατήστε το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα» και διαβάστε ολόκληρη την απόφαση.