Δημόσιο

Ποιοι διορίζονται στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (10Κ/2017)

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα (ΤΕ) από το ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 10Κ/2017, που αφορά στην πλήρωση θέσεων δέκα υπαλλήλων, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Διορίζονται απόφοιτοι Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους, από 25 Απριλίου μέχρι τις 4 Μαΐου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα» και διαβάστε τον πίνακα διοριστέων της κατηγορίας ΤΕ.