Δημόσιο

7Κ/2016: Οριστικά αποτελέσματα κατηγορίας ΥΕ

Η λίστα με τους μόνιμα διοριστέους

Τη λίστα με τους οριστικά διοριστέους, της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε φορείς του υπουργείου Υγείας, (νοσοκομεία), εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για επιτυχόντες της προκήρυξης 7Κ/2016, (μόνιμοι), στις ειδικότητες: μεταφορεών, βοηθών θαλάμων, φυλάκων, επιμελητών τραπεζοκόμων και καθαριστριών.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε τα αποτελέσματα" για να κατεβάσετε τη λίστα με τους οριστικά διοριστέους.