Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 20 προσλήψεις στον Βόλο

Αφορούν 2μηνες συμβάσεις

28/04/2020 | 13:51

Με 20 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Βόλου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά έως τις 5 Μαΐου 2020.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

  • ΔΕ Κηπουρών (3 θέσεις)
  • ΥΕ Εργατών Πρασίνου (15 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας (1 θέση)
  • ΔΕ Μηχανοτεχνίτη – Τεχνίτη Οχημάτων (1 θέση)

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.