Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 27 συμβάσεις στη ΔΕΗ

Ολόκληρη η προκήρυξη

27/04/2020 | 20:27

Με 27 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η ΔΕΗ.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά έως τις 7 Μαΐου 2020. 

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

  • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ – ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (11 θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος (Βάρδια) (1 θέση)
  • ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Υδραυλικών) (1 θέση)
  • ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμος) (2 θέσεις)
  • ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστής) (2 θέσεις)
  • ΥΕ Τραπεζοκόμος (1 θέση)
  • ΥΕ Εργατών (9 θέσεις)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.