Δημόσιο

35 Φύλακες στο Μουσείο Ακρόπολης

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις οκτώ μηνών

Απαιτείται η κατοχή αδείας Α' κατηγορίας για την συγκεκριμένη ειδικότητα
12/12/2017 | 10:55

Προσλαμβάνονται 35 άτομα, ειδικότητας «Προσωπικό Ασφάλειας», για την φύλαξη των χώρων του Μουσείου Ακροπόλεως. 

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εντός της δεκαήμερης προθεσμίας. 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την θέση. 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του μουσείου, όταν ανακοινωθεί η προθεσμία. 

Δείτε τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τον πρώτο μισθό για την συγκεκριμένη ειδικότητα. Αξιοποιήστε την εφαρμογή του workenter, κάνοντας σύγκριση με τις βάσεις προηγούμενων ετών.