Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 121 νέες προσλήψεις σε ΔΕΗ, φορείς, ΟΤΑ

Ειδικότητες, προθεσμίες

09/04/2020 | 06:00

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε ΔΕΗ, φορείς και ΟΤΑ.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 121 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΔΕΗ

Φορείς

ΟΤΑ