4 ηλεκτρολόγοι στη Γερμανία

Γερμανία
4 ηλεκτρολόγοι στη Γερμανία
Πλήρης περιγραφή προσόντων και καθηκόντων
Ένας ηλεκτρολόγος με ειδική στολή και με κατσαβίδι προσπαθεί να φτιάξει τον πίνακα συστημάτων και ελέγχου
02/10/2018 | 06:15

Η εταιρεία Αrwa Personaldienstleistungen διαθέτει θέσεις εγρασίας για ηλεκτρολόγους στη Γερμανία.  

Δικαιολογητικά: 

 • Βιογραφικό σημείωμα 
 • Προσωπικά στοιχεία
 • Γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας
 • Ανώτερη εκπαίδευση
 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου

Καθήκοντα:

 1. Σχεδιασμός καλωδίων, υποδοχών, διακοπτών, ασφαλειών και συσκευών
 2. Εγκατάσταση καλωδίων, υποδοχών, διακοπτών, ασφαλειών και συσκευών
 3. Εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων συστήματος
 4. Πρόσβαση σε περιφερειακές εταιρείες και επιχειρήσεις με ευκαιρίες ανάπτυξης
 5. Μακροπρόθεσμες αποστολές
 6. Ανά πάσα στιγμή προσωπικός υπεύθυνος επικοινωνίας στην περιοχή
 7. Ατομική υποστήριξη στη χρήση του πελάτη

Κενές Θέσεις:

Προθεσμία: έως 23 Νοεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Email: international.cz@arwa.de

Σχετικά Άρθρα