Υπεύθυνοι παραγωγής στη Κύπρο (Λεμεσός)

Κύπρος
Υπεύθυνοι παραγωγής στη Κύπρο (Λεμεσός)
Αρμοδιότητες, απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, τύπος απασχόλησης, προθεσμία και αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail
Ειδικά σχέδια και εργαλεία πολιτικού μηχανικού, χάρακας
13/12/2018 | 09:21

Η εταιρία, S.P Waterworx Ltd, ασχολείται με την κατασκευή - επιδιόρθωση και συντήρηση πισίνων στην Κύπρο. Λόγω αύξησης του όγκου εργασίας αναζητεί έμπειρο πολιτικό μηχανικό για τη θέση του Υπεύθυνου Παραγωγής.

Αρμοδιότητες:

 • Ετοιμασία προγράμματος εργασίας
 • Συντονισμός και οργάνωση υπεργολάβων-Επίβλεψη εργοταξίων
 • Παραγγελία και ετοιμασία υλικών
 • Άλλες συναφείς εργασίες που θα του αναθέτει η διεύθυνση της εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο πολιτικού μηχανικού
 2. Πείρα τουλάχιστον 3 χρόνων στην επίβλεψη εργοταξίου
 3. Γνώσεις του λογισμικού Autocad και MS Office
 4. Άδεια οδηγού κατηγορίας Β
 5. Απολυτήριο στρατού
 6. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 7. καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 8. Καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία στην επίβλεψη-κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών
 • Εγγεγραμμένος στο Ε.Τ.Ε.Κ

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@waterworx.com.cy 

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Προθεσμία: έως Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

Σχετικά Άρθρα