Υδραυλικοί και ψυκτικοί στη Γερμανία

Γερμανία
Υδραυλικοί και ψυκτικοί στη Γερμανία
Απασχόληση από κρατικό φορέα προσλήψεων - Σημαντική υποβοήθεια εγκατάστασης
Παρέχονται δωρεάν μαθήματα γερμανικών
21/02/2018 | 07:18

Η υπηρεσία Internationale Personalservice Bayern, τμήμα της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης, προσλαμβάνει άμεσα υδραυλικούς και συντηρητές ψυκτικού μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο προγράμματος για την απασχόληση ανέργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπηρεσία είναι δωρεάν και δύναται να παρέχει σε δικαιούχους εγκατάσταση, δωρεάν μαθήματα γερμανικών καθώς και δωρεάν μετακίνηση.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων παροχής και απόρριψης
  • Ανεξάρτητη εργασία στα εργοτάξια

Προσόντα:

  • Τεχνική εκπαίδευση
  • Δίπλωμα αυτοκινήτου (κατηγορία Β’)
  • Ευχέρεια στην γερμανική γλώσσα

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: 14/05/2018

Γλώσσα: Γερμανική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected]  (δυνατότητα αποστολής CV και στην αγγλική γλώσσα)