Βοηθοί Λογιστηρίου στην Κύπρο (Λεμεσός)

Κύπρος
Βοηθοί Λογιστηρίου στην Κύπρο (Λεμεσός)
Καθήκοντα, προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού
24/02/2019 | 06:00

Η εταιρεία Drogopharma Health & Beauty ζητά να προσλάβει βοηθούς λογιστηρίου.

Καθήκοντα:

  1. Καταχώρηση λογιστικών εγγράφων στο πρόγραμμα της εταιρείας
  2. Βοήθεια στην προετοιμασία του μισθολογίου
  3. Ετοιμασία κοινωνικών ασφαλίσεων
  4. Ετοιμασία VAT & VIES & INSTRASTAT

Προσόντα:

  • Πτυχίο Λογιστικής
  • Δίπλωμα LCCI Accounting Higher
  • Εργασιακή εμπειρία 2 χρόνων
  • Πολύ καλή γνώση Excel
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mary.drogopharma@gmail.com

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Προθεσμία: έως Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

Σχετικά Άρθρα