Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στη Λευκωσία

Κύπρος
Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στη Λευκωσία
Προσόντα, καθήκοντα, e-mail για αποστολή βιογραφικών, στοιχεία επικοινωνίας
Ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός με ειδικό κίτρινο κράνος κάνει επίβλεψη
27/09/2018 | 06:30

Η εταιρεία, Gemac Consultancy Service, προσλαμβάνει ηλεκτρολόγους μηχανικούς. 

Προσόντα: 

  1. Απόφοιτος πανεπιστημίου στον αντίστοιχο τομέα
  2. Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές μελέτες και εργοτάξια με γνώσεις Autocad

Καθήκοντα: 

  • Εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών 
  • Σχεδιασμός σε Autocad 
  • Επιβλέψεις

Αποστολή βιογραφικών στο εξής: 

E-mail: johnkordatos@gemac.com.cy

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Προθεσμία: έως 25 Οκτωμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 357 22 666456

Fax: 357 22 666295

E-mail: gemac@gemac.com.cy

Σχετικά Άρθρα