Θέσεις για φορτεκφορτωτές στη Γερμανία

Γερμανία
Θέσεις για φορτεκφορτωτές στη Γερμανία
Απαραίτητα προσόντα η προϋπηρεσία και η πιστοποίηση χρήσης περονοφόρου οχήματος
Ειρήνη Αγάθου
27/12/2017 | 17:11

Η αναγνωρισμένη από το EURES εταιρεία METEOR Personaldienste ζητά άτομα για την θέση του εκφορτωτή.

Προσόντα:

  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
  • Πιστοποιητικό περονοφόρου οχήματος

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: +49 2271 49390

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Max Simon