Θέσεις εργασίας στο Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο
Θέσεις εργασίας στο Λουξεμβούργο
E-mail, προσόντα, καθήκοντα
Το δάκτυλο μιας κοπέλας είναι έτοιμο να πατήσει σύμβολα πάνω σε διαφάνεια (τεχνολογία)
09/09/2018 | 07:06

Η εταιρεία "Chronos Group" προσλαμβάνει πτυχιούχους Πληροφορικής με ειδίκευση σε προγράμματα Java και AngularJS. 

Προσόντα: 

 1. Γνώση Αγγλικών και Γαλλικών 
 2. Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων
 3. Σωστή χείριση Java και AngularJS
 4. Αρχιτεκτονική και προσδιορισμός των δεδομένων
 5. Γνώση του SQL Server
 6. Γνώση των ασφαλιστικών επαγγελμάτων
 7. Γνώση του Adobe Flex
 8. Ανάπτυξη βάσει του Σχεδίου Bdoc (Επιχειρηματικό Έγγραφο)
 9. Τεχνική Αρχιτεκτονική
 10. Γνώση του Websphere Application Server

Καθήκοντα: 

 1. Συμμετοχή στα στάδια της ανάλυσης (Java)
 2. Συμμετοχή στα στάδια ανάπτυξης (Java)
 3. Συμμετοχή στα στάδια ενσωμάτωσης των εξελίξεων(Java)
 4. Συμμετοχή στην εξελικτική συντήρηση και διορθωτική συντήρηση
 5. Κρυπτογράφηση λύσης μέσω χρονοδιαγράμματος
 6. Σύνταξη τεχνικής ανάλυσης
 7. Πραγματοποίηση εξελίξεων
 8. Πραγματοποίηση διορθώσεων 
 9. Συνεργασία με τους Αναλυτές Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη λύσεων

Προθεσμία: Παρασκεύη 20 Νοεμβρίου 2018

E-mail: tsvetelina.tsvetkova@cronos-international.com