Θέσεις για τεχνικούς στη Λευκωσία

Κύπρος
Θέσεις για τεχνικούς στη Λευκωσία
Δεν απαιτείται προηγούμενη εξειδίκευση
Μιχάλης Τσιλιβάκος
27/07/2018 | 07:03

Η Elytronic, μέλος του ομίλου εταιρειών Elysee με ειδίκευση σε ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματισμών, ήχου, εικόνας, φωτισμού και ασφαλείας, κινείται στην πρόσληψη τεχνικών συστημάτων, με έδρα τη Λευκωσία.

Μεταξύ των παροχών είναι:

 • Iατρική ασφάλιση
 • 13ος Μισθός
 • Ευκαιρία καριέρας σε εξελισσόμενη εταιρεία και αγορά 
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 • Ελκυστικά πακέτα με βάση την εμπειρία και τα προσόντα, συμπεριλαμβανομένων ιατρική ασφάλιση

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

 • Οι τεχνικοί που απαιτούνται θα είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, τη δοκιμή και την παράδοση συστημάτων
 • Οι τεχνικοί θα απασχολούνται σε καινούριες οικοδομές αλλά και σε υφιστάμενα κτήρια
 • Πλήρως τεχνικής φύσεως εργασία που περιλαμβάνει τη χρήση και γνώση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και εργαλείων
 • Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Προσόντα:

 • Προηγούμενη τεχνική εμπειρία στον τομέα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Δεν απαιτείται πανεπιστημιακός τίτλος λόγω της τεχνικής φύσης της εργασίας
 • Οποιαδήποτε τεχνική σχολή ή τεχνική εκπαίδευση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Προθεσμία: Ανοικτή

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά

Email: info@elytronic.net