Προσλήψεις, τώρα, για συμβούλους πωλήσεων (Λεμεσός)

Κύπρος
Προσλήψεις, τώρα, για συμβούλους πωλήσεων (Λεμεσός)
Απαραίτητο δίπλωμα στην ηλεκτρολογία
προσλήψεις
Μιχάλης Τσιλιβάκος
28/06/2018 | 07:04

Ο πάροχος ενεργειακών λύσεων και τεχνολογίας Καυκάς Α.Ε. αναζητά συμβούλους πωλήσεων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με έδρα τη Λεμεσό.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Παροχή εξυπηρέτησης προς τους πελάτες 
  • Εφαρμογή τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
  • Υποστήριξη των πελατών μετά την πώληση

Προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα στην ηλεκτρολογία
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: 26/7/2018

Γλώσσα: Ελληνική

E-mail: humancell@bakertillyklitou.com  (κωδικός θέσης HCC_1128)

Σχετικά Άρθρα