Στελέχη εταιρικής ανάπτυξης ζητούνται στη Γερμανία

Γερμανία
Στελέχη εταιρικής ανάπτυξης ζητούνται στη Γερμανία
Απαιτείται γνώση Αγγλικών και Γαλλικών
Ένας νεαρός με σκούρο σακάκι κρατάει ντοσιέ
05/09/2018 | 07:06

Ο αναγνωρισμένος από το Eures γερμανογαλλικός όμιλος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Eurojob Consulting, προσφέρει θέσεις για διευθυντές εταιρικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού ή Τεχνικού κλάδου
  • Γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας

Οι θέσεις, που θα καλυφθούν μέσω της Eurojob Consulting, αφορούν γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία με διεθνή ανάπτυξη. 

Προθεσμία

27 Νοεμβρίου 

E-mail επικοινωνίας

[email protected]