Προγραμματιστές εφαρμογών στην Κύπρο (Λεμεσός)

Κύπρος
Προγραμματιστές εφαρμογών στην Κύπρο (Λεμεσός)
Προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού
Πληκτρολόγιο υπολογιστή
11/01/2019 | 06:00

Η εταιρεία Human Asset επιθυμεί να προσλάβει προγραμματιστές.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Πτυχίο Πληροφορικής
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη .NET
  • Γνώσεις Angular 2.0
  • Γνώσεις  OOP / SPA / S.O.L.I. Α
  • Εμπειρία με τις υπηρεσίες RESTful web
  • Εμπειρία 2 χρόνων ως προγραμματιστής .NET
  • Γνώσεις Agile
  • Γνώσεις ανάπτυξης λογισμικού
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Στείλτε το βιογραφικό σας στα Αγγλικά, έχοντας ως θέμα τον κωδικό "FSD/01/19" στο e-mail: recruitment@humanasset.com

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Κύπρος, Λεμεσός

Προθεσμία: έως 2 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικά Άρθρα