Πολιτικοί μηχανικοί στην Κύπρο

Κύπρος
Πολιτικοί μηχανικοί στην Κύπρο
Προσόντα, καθήκοντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού
Διαβήτης και ειδικά σχέδια - έγγραφα ενός πολιτικού μηχανικού
28/11/2018 | 06:00

Η εταιρεία Pandomus Property Developers, που εδρεύει στη Λεμεσό της Κύπρου, ζητά να προσλάβει πολιτικό μηχανικό υπεύθυνο εργοταξίου.

Καθήκοντα:

 1. Συντονισμός, διαχείριση, οργάνωση και επίβλεψη των εργοταξίων
 2. Προγραμματισμός - καταγραφή δραστηριοτήτων και παραγωγής εργατικού δυναμικού
 3. Παρακολούθηση και έλεγχος δελτίου ποσοτήτων
 4. Ετοιμασία μηνιαίων αναφορών προόδου
 5. Ετοιμασία μετρήσεων και παραγγελίες υλικών
 6. Καταγραφή εργασιών και προετοιμασία διατακτικών για πληρωμές
 7. Συντονισμός και οργάνωση υπεργολάβων
 8. Εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας και υγείας
 9. Κοστολόγηση εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου στην Πολιτική Μηχανική 
 • Εγγεγραμμένος ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση
 • Γνώση Αγγλικών
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@pandomusgroup.com

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Προθεσμία: έως Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Σχετικά Άρθρα