Νοσηλευτές στην Κύπρο (άμεσα)

Κύπρος
Νοσηλευτές στην Κύπρο (άμεσα)
Προσόντα, προθεσμία και αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail
06/05/2019 | 06:00

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική «ΥΓΕΙΑ» ζητά νοσηλευτές για άμεση πρόσληψη.

Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Εµπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  • Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος
  • Εγγεγραµµένος νοσηλευτής  στο Συµβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office

Απσοτολή βιογραφικού στο e-mail: [email protected]

Προθεσμία: έως 3 Ιουνίου 2019

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος