Μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στην Κύπρο

Κύπρος
Μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στην Κύπρο
Από εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών
προσλήψεις
Στις 12/06 η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων
Μιχάλης Τσιλιβάκος
16/05/2018 | 14:33

Η εταιρεία παροχής συμβουλευτικής στον τομέα των μηχανικών και ενεργειακών υπηρεσιών, PrimeDesign Ltd, κινείται στην πρόσληψη ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων μηχανικών, με έδρα την Λεμεσό.

Οι θέσεις:

(1) Μηχανολόγοι μηχανικοί

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

 • Εκπόνηση μελετών υπηρεσιών σε κτίρια
 • Ανάπτυξη λεπτομερών μηχανολογικών σχεδίων εφαρμογής
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης και έκδοση πιστοποιητικών

Προσόντα:

 • Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής
 • Προηγούμενη πείρα τουλάχιστον τριών ετών στην μελέτη και επίβλεψη υπηρεσιών σε κτίρια
 • Άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD
 • Άριστη γνώση/ χρήση λογισμικών πακέτων MS Office, iSBEM κλπ.
 • Εμπειρία σε χρήση λογισμικών πακέτων υπολογισμού HVAC
 • Άριστη ομιλία και γραφή Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

E-mail: victoras@primedesign.com.cy

 

(2) Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

 • Εκπόνηση μελετών υπηρεσιών σε κτίρια
 • Ανάπτυξη/ αποτύπωση λεπτομερών ηλεκτρολογικών σχεδίων μελέτης υπηρεσιών κτιρίων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης και έκδοση πιστοποιητικών 

Προσόντα:

 • Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής
 • Προηγούμενη πείρα τουλάχιστον τριών ετών στον σχεδιασμό υπηρεσιών σε κτίρια
 • Άριστη χρήση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD, MS Office κλπ
 • Άριστη γνώση λογισμικών πακέτων υπολογισμού LV, όπως Hevacomp, Amtech, ElectricalOM
 • Άριστη ομιλία και γραφή Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

E-mail: victoras@primedesign.com.cy

 

Σχετικά Άρθρα