Μηχανικός λογισμικού C++ στο Δουβλίνο (Ιρλανδία)

Ιρλανδία
Μηχανικός λογισμικού C++ στο Δουβλίνο (Ιρλανδία)
Προσόντα, τύπος απασχόλησης, τοποθεσία, προθεσμία και πλατφόρμα αιτήσεων
Υπολογιστής, γλώσσες προγραμματισμού
31/10/2018 | 15:54

Η εταιρεία, SoapBox Labs, επιθυμεί να προσλάβει έναν μηχανικό λογισμικού C++ για να ενταχθεί στο τμήμα μηχανικών της. 

Προσόντα:

  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη εμπορικού λογισμικού
  • Εμπειρία και γνώσεις C/C++
  • Δοκιμή εργασίας με γλώσσες προγραμματισμού(Scala, Java, Python, JavaScript)
  • Γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής
  • Γνώση σχεδιασμού λογισμικού, προγραμμάτων και αλγορίθμων
  • Διαχείριση βάσεων δεδομένων
  • Αποδεδειγμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων


*Στείλτε το πλήρες βιογραφικό σας και τους λόγους ενδιαφέροντος: ΕΔΩ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Δουβλίνο, Ιρλανδία

Προθεσμία: έως Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Σχετικά Άρθρα