Κενές θέσεις για καθηγητές Αγγλικών

Κύπρος
Κενές θέσεις για καθηγητές Αγγλικών
Προσόντα, προθεσμία, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail
27/06/2019 | 06:00

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Μεταίχμιο ζητά για άμεση πρόσληψη καθηγητές Αγγλικών.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
  • Προηγούμενη διδακτική εμπειρία
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Υπευθυνότητα

Αποστολή βιογραφικού: metaixmiopc@gmail.com

Προθεσμία: Έως 25 Ιουλίου 2019

Τοποθεσία: Λευκωσία, Λεμεσός