Καθηγητές Αγγλικών στην Κύπρο

Κύπρος
Καθηγητές Αγγλικών στην Κύπρο
Προσόντα, καθήκοντα, προθεσμίες και στοιχεία επικοινωνίας
Πίνακας, καθηγητής αγγλικών ρωτάει τους μαθητές, οι μαθητές σηκώνουν χέρι
09/03/2019 | 06:00

Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών Eurolang ζητούν για άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας.

Προσόντα:

  • Κάτοχος πτυχίου Αγγλικών
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Ικανότητα διδασκαλίας σε παιδιά όλων των ηλικιών

Καθήκοντα:

  1. Διδασκαλία σε όλους τους μαθητές (Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου)
  2. Προετοιμασία μαθητών για γραπτές εξετάσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 357 99626490

E-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Προθεσμία: έως 6 Απριλίου 2019