Αρχιτέκτονες στη Λεμεσό

Κύπρος
Αρχιτέκτονες στη Λεμεσό
Απαραίτητα προσόντα, καθήκοντα και e-mail για αποστολή βιογραφικού
γραφείο με αρχιτεκτονικό σχέδιο και ειδικά εργαλεία
06/10/2018 | 06:00

Η εταιρεία, Arteftis & Associates Architects, διαθέτει θέση αρχιτέκτονα για τα γραφεία της στην Λεμεσό της Κύπρου. 

Απαραίτητα Προσόντα: 

  • Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
  • Γνώση Autocad, Revit, SketchUp & Photoshop 
  • Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών

Επιθυμητά Προσόντα: 

  1. Προηγούμενη πείρα
  2. Εμπειρία & γνώσεις Interior Design
  3. Γνώση Rhino & Grasshopper

Καθήκοντα: 

  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
  • Ετοιμασία Πολεοδομικής Άδειας- άδεια οικοδομής
  • Σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων 

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης 

Προθεσμία: έως Τρίτη 30 Οκτωμβρίου 2018

*Στείλτε το βιογραφικό σας, τα προσόντα σας, και τις επαγγελματικές σας εμπειρίες στο εξής: 

E-mail: [email protected]