Αναλυτές συστημάτων στη Γερμανία

Γερμανία
Αναλυτές συστημάτων στη Γερμανία
Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας
Ειρήνη Αγάθου
08/02/2018 | 16:02

Σε διαδικασία προσλήψεων βρίσκεται η εταιρεία ACS Argon Communication Services UG, με έδρα το Βερολίνο, αναζητά αναλυτές συστημάτων.

Προσόντα:

  • Σπουδές / εκπαίδευση και αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία
  • Εμπειρία σε μια τεχνική βιομηχανία, ειδικές γνώσεις στον τομέα των υλικοτεχνικών διαδικασιών (αυτοματοποίηση, αλυσίδα εφοδιασμού, συστήματα διαχείρισης αποθήκης)
  • Καλή γνώση δικτύων, βάσεων δεδομένων, λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux
  • Δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδική εργασία και μέθοδοι εργασίας με γνώμονα τις υπηρεσίες

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Γερμανική και Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected]

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Johann Sternberg