Θέσεις εργασίας σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδήσεις
Θέσεις εργασίας σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Όλες οι προκηρύξεις στα ενεργά links
προσλήψεις
Μιχάλης Τσιλιβάκος
07/05/2018 | 07:30

Δείτε όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι θέσεις:

(1) Cedefop Director - Θεσσαλονίκη

Για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Προσόντα:

  • Πτυχίο με 3 έτη σπουδών και 16 χρόνια προϋπηρεσίας
  • Πτυχίο με 4 έτη σπουδών και 15 έτη προϋπηρεσίας

Προθεσμία: 08/05/2018

Αιτήσεις: ΕΔΩ

 

(2) Officers (ICT Support, Budget, Legal) - Χάγη

Προσόντα:

  • Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση με κατοχή διπλώματος ή
  • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 3 έτη προϋπηρεσίας

Προθεσμία: 10/5, 21/5, 22/5 αντίστοιχα

Αιτήσεις: ΕΔΩ