Τεχνικοί συντήρησης στη Σουηδία

Ειδήσεις
Τεχνικοί συντήρησης στη Σουηδία
Προσόντα, μισθός, προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας
τεχνικοί συντήρησης με ειδικό κράνος
09/10/2018 | 06:00

Δύο θέσεις για τεχνικούς συντήρησης-υπηρεσιών στην Σουηδία, μία στο Γκέτεμποργκ και μία στη Στοκχόλμη.  

Προσόντα:

  • Πτυχίο σε αντίστοιχο τομέα
  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ως τεχνικός συντήρησης
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

*Η θέση στο Γκέτεμποργκ επικεντρώνεται στην ιατρική τεχνολογία, ενώ η θέση στη Στοκχόλμη επικεντρώνεται ευρύτερα στις βιομηχανίες χάλυβα, εργαλείων ή αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Μηνιαίος μισθός: € 2.900 - € 4.200
-Απαιτείται άδεια εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προθεσμία: Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Τοποθεσία: Γκέτεμποργκ, Στοκχόλμη, Σουηδία 

Πληροφορίες:

-Anders Sandberg

E-mail: A.Sandberg@nonstop-recruitment.com 

Τηλέφωνο: +46850927950