Ευρωπαϊκή Ένωση: "Ανοικτές" θέσεις για 21 ειδικότητες

Ειδήσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση: "Ανοικτές" θέσεις για 21 ειδικότητες
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το καταλληλότερο είδος σύμβασης
Μιχάλης Τσιλιβάκος
07/06/2018 | 07:20

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από αυτούς τους πίνακες, οι θεσμοί πρόκειται να προσλάβουν προσωπικό 21 ειδικοτήτων και συγκεκριμένα διοικητικό πρσοωπικό, μεταφραστές, επικοινωνιολόγους και νομικούς.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να ενημερωθείτε στην ελληνική γλώσσα.

URL
Δείτε το έγγραφο
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_el