Επιστημονικό προσωπικό σε νέο φορέα της Κύπρου

Ειδήσεις
Επιστημονικό προσωπικό σε νέο φορέα της Κύπρου
Στο πλαίσιο του προγράμματος ''Ορίζοντας 2020'' της Ευπρωπαϊκής Ένωσης
εργασία στην Κύπρο
Μιχάλης Τσιλιβάκος
11/03/2018 | 07:30

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νεοσύστατο Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας RISE της Κύπρου, προκηρύσσει 20 θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το RISE, (πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση κοινοπραξίας), συγχρηματοδοτούν η Ε.Ε., η Κυπριακή Δημοκρατία και πέντε πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Κύπρο και Γερμανία.

Οι θέσεις αφορούν τις παρακάτω Διεπιστημονικές Ερευνητικές Ομάδες(MRGs):

  • Cognitive and Clinical Applications MRG
  • Interactive Media and Education/Edutainment MRG
  • Museums and Difficult Heritage MRG
  • Real-time Populated Virtual Environments MRG
  • Smart Networked Systems MRG
  • Smart Human-centred Technologies MRG
  • Smart, Ubiquitous, and Participatory Technologies for Healthcare Innovation MRG
  • Socially-Competent Agent Technologies MRG
  • Transparency in Algorithms MRG
  • Virtual Reality for Well-being MRG

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως τις 6 Απριλίου 2018

Πληροφορίες και αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος,  ΕΔΩ