Ευρώπη: 30 θέσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία

Ειδήσεις
Ευρώπη: 30 θέσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία
Δείτε την κατανομή ανά προκήρυξη
προκήρυξη
Μιχάλης Τσιλιβάκος
18/04/2018 | 10:20

Την προκήρυξη 30 θέσεων σε θέσεις των ευρωπαϊκών φορέων, ανακοίνωσε η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ ΕΕ).

Η κατανομή:

(1) Ευρωπαϊκός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (απόσπαση)

Θέσεις: 3

Ο Ευρωπαϊκός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS), μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ ΕΕ), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση τριών Εθνικών Εμπειρογνωμόνων.

Προθεσμία: 20/04/2018

Πληροφορίες: ΕΔΩ

 

(2) Υπάλληλοι ως Βοηθοί Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων 

Θέσεις: 1

Προσλήψεις από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ε.Ε. (Cdt), μέσω της ΜΕΑ ΕΕ.

Προθεσμία: 20/04/2018

Πληροφορίες: 

 

(3) Εθνικοί Εμπειρογνώμονες

Η κατανομή των θέσεων (25/04/2018):

 • Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου & Τεχνολογιών (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Πληροφορικής (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) (2 θέσεις)
 • Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ''Eurostat'' (2 θέσεις)
 • Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & ΜΜΕ (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (2 θέσεις)
 • Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης & Καταναλωτών (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (1 θέση)

Η κατανομή των θέσεων (25/05/2018):

 • Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου & Τεχνολογιών (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας & Ανάπτυξης (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Μετάφρασης (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (1 θέση)
 • Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ''Eurostat'' (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Κινητικότητας & Μεταφορών (1 θέση)
 • Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (1 θέση)
 • Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (5 θέσεις)

Προθεσμίες: 25/04/2018 και 25/05/2018

Αιτήσεις: admin@rp-grece.be (ΜΕΑ ΕΕ, υπόψη κ. Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV) που μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

(4) Υπάλληλοι στη Διεύθυνση Ποιότητας Φαρμάκου και Φροντίδας Υγείας

Προσλήψεις με απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω της ΜΕΑ ΕΕ.

Θέσεις: 1

Προθεσμία: 31/05/2018

Πληροφορίες: