Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 2.500€ 12/04/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Ιατρικής Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας 4.000€ 08/04/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Νομικών Επιστημών Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (2019-2020) Δωρεάν 27/03/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτικών Επιστημών Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα Δωρεάν 15/03/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιατρικής Ιατρική του Ύπνου 3.000€ 18/02/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον Δωρεάν 17/02/19Ολόκληρη η προκήρυξη
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πληροφοριακά Συστήματα 2.850€ 15/02/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιατρικής Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 2.200€ 15/02/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία Δωρεάν 04/02/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προσχολική Εκπαίδευση Δωρεάν 26/01/19Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες