Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής Δωρεάν 14/06/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη 500€ 14/06/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διατμηματικό Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση 2.400€ 10/06/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική Σχολή Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων Δωρεάν 03/06/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (part time) 6.800€ 03/06/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (full time) 5.000 03/06/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική Σχολή Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων Δωρεάν 03/06/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Επιστήμη των Υπολογιστών Δωρεάν 31/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα 3.000€ 31/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 6.800€ 31/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες