Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Κείμενα και Πολιτισμός 1.500€ 26/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αρχιτεκτονική Τοπίου 3.900€ 23/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πολυτεχνείο Κρήτης Διατμηματικό Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Δωρεάν 20/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2.700€ 20/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες Δωρεάν 18/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου Δωρεάν 16/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός 3.000€ 13/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Νομικής Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο 2.000€ 13/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φορολογική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων 4.500€ 10/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίας Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία 5.800€ 06/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες