Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίας Παν/μιο Πειραιώς: Εξειδίκευση στην Ναυτιλία 2.000€ 24/10/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιατρικής Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοηθική 2.000€ 21/10/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διατμηματικό Γνωσιακή Επιστήμη 3.200€ 18/10/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διατμηματικό Ελλάδα, Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός 1.800€ 18/10/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 3.450€ 17/10/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες 4.500€ 15/10/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Διατμηματικό Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 2.900€ 15/10/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διατμηματικό Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη 2.900€ 30/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Φιλολογίας Βυζαντινή Φιλολογία Δωρεάν 27/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Διατμηματικό Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία 1.000€ 27/09/19Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες