Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Νομικής Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη 900€ 30/08/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δωρεάν 30/08/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Διατμηματικό Λογιστική και Ελεγκτική 4.700€ 30/08/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Νομικής Εγκληματολογικές και Ποινικές Επιστήμες 900€ 30/08/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος 3.000€ 30/08/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Νομικής Εμπορικό Δίκαιο 900€ 30/08/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων 4.800€ 31/07/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Ναυτιλία 7.800€ 31/07/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού 3.300€ 31/07/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας 6.000€ 26/07/19Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες