Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Διατμηματικό Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος 3.000€ 31/01/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διατμηματικό Ιστορική Έρευνα Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες 4.000€ 31/01/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής 2.400€ 31/01/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Προηγμένες Τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Δωρεάν 31/01/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών Σπουδές στα Μαθηματικά Δωρεάν 25/01/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Διατμηματικό Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 9.000€ 20/01/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διατμηματικό Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική 2.400€ 17/01/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιατρικής Ιατρική του Ύπνου 3.000€ 17/01/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4.950€ 15/01/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδική Αγωγή 3.000€ 13/01/20Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες