Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οθωμανική Ιστορία Δωρεάν 06/04/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 4.200€ 09/04/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις 4.200€ 09/04/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές 4.200€ 09/04/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών Δωρεάν 31/03/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία 5.300 - 6.000€ 27/03/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διατμηματικό Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 3.000€ 09/03/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου 2.400€ 28/02/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 3.600€ 28/02/20Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διατμηματικό Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό 9.700 - 9.900€ 28/02/20Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες