«Σπουδές στα Μαθηματικά» από το Παν. Αιγαίου (ΔΩΡΕΆΝ)

Ειδήσεις
«Σπουδές στα Μαθηματικά» από το Παν. Αιγαίου (ΔΩΡΕΆΝ)
Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία
Πίνακας μαθηματικών, εμβαδόν
Ηλιάνα Καλούπη
08/01/2020 | 13:00

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τις Σπουδές στα Μαθηματικά και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Θεωρητικά Μαθηματικά
 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου
 • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Ανάτυπο της διπλωματικής εργασίας εφόσον υπάρχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ.: 22730-82110 και  [email protected] (κα Ε. Μητροπούλου)

Σχετικά Άρθρα