ΟΠΑ: 100 άτομα στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
ΟΠΑ: 100 άτομα στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
Δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
Ηλιάνα Καλούπη
17/03/2020 | 13:00

Εκατό θέσεις προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά τις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις.

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.200 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για περαιτέρω πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiakoo.pdf
Σχετικά Άρθρα