Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου: «Γεωπονική Βιοτεχνολογία»

Ειδήσεις
Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου: «Γεωπονική Βιοτεχνολογία»
Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Ανοιχτά βιβλία σε ένα γραφείο
Ηλιάνα Καλούπη
22/02/2020 | 06:00

Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Γεωπονική Βιοτεχνολογία".

Κατευθύνσεις:

 1. Βιοτεχνολογία Ζώων
 2. Βιοτεχνολογία Φυτών
 3. Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με λόγους συμμετοχής και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (ελάχιστη)

Δίδακτρα: 4.100 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Μαρτίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα