Μεταπτυχιακό (δωρεάν) στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακό (δωρεάν) στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών
Δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής και προθεσμίες
 τεχνολογία, υπολογιστές
21/02/2020 | 13:00

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης "άνοιξε" πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών», για πτυχιούχους και τελειόφοιτους τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφών με την Επιστήμη των Υπολογιστών.

Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδική σειρά εντύπων που διατίθενται από την Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Η αίτηση έχει 3 σκέλη:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων.
 • Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
 • Αντίγραφα εργασιών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Έκθεση προσωπικών στόχων για εργασιακών ενδιαφερόντων και συσχέτιση με επιδιωκόμενο τίτλο (ΜΔΕ ή ΔΔ)
 • Τρεις συστατικές επιστολές 
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικό ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας

Η υποβολή των αιτήσεων, συστατικών, και σχετικών εγγράφων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

Η συστατική επιστολή διατίθεται ΕΔΩ, η οποία πρέπει να σταλεί απ’ ευθείας στον συντάκτη.

Βασικά κριτήρια επιλογής:

 1. ο βαθμός μαθημάτων και πτυχίου
 2. σημαντικές επιδόσεις στις προπτυχιακές σπουδές
 3. εργασίες στο προπτυχιακό επίπεδο
 4. συστατικές επιστολές
 5. γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 6. προσωπικοί στόχοι για εξειδίκευση ή έρευνα κ.α.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Περίοδος αίτησης για Χειμερινό εξάμηνο: 

Κατάθεση αίτησης έως: 31 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 15 Δεκεμβρίου 2020

Έναρξη σπουδών: Επόμενο εαρινό εξάμηνο

Περίοδος αίτησης για Εαρινό εξάμηνο: 

Κατάθεση αίτησης έως: 31 Μαρτίου 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Μαΐου 2021

Έναρξη σπουδών: Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2810 393592

Fax: +30 2810 393804

E-mail: [email protected] 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 70013