Εξειδίκευση στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική
Δικαιολογητικά - Προθεσμία
Γραφείο, επίσημα έγγραφα, στυλό και αριθμομηχανή
Ηλιάνα Καλούπη
11/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει την λειτουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση:
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές:
  • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 6.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104142284 και [email protected]