Εξειδίκευση στη Λογιστική και Ελεγκτική

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στη Λογιστική και Ελεγκτική
Δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2018, προσλήψεις 2018, θέσεις εργασίας
Ηλιάνα Καλούπη
28/01/2020 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Λογιστική και Ελεγκτική.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.900 ευρώ

Προθεσμία: Έως 13 Φεβρουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
prokiryxi.pdf