Εξειδίκευση στο επιχειρείν (40 θέσεις)

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στο επιχειρείν (40 θέσεις)
Δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
09/08/2019 | 06:00

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά στην επιχειρηματικότητα.

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση:
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
  • Δύο συστατικές επιστολές:
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 3.300 ευρώ

Προθεσμία: Έως 16 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2410684708 και msc-entrepreneurship@uth.gr

Σχετικά Άρθρα