Εξειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
Ξύλινο γραφείο με υπολογιστή και διάφορα έγγραφα, πίνακας αναλύσεων, οικονομία και διοίκηση
Ηλιάνα Καλούπη
26/09/2019 | 06:00

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και καλύπτει τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Γενική Κατεύθυνση
  2. Κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
  • Συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά συναφούς ερευνητικής εμπειρίας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.840 ευρώ

Προθεσμία: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κυομπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiako.pdf