Παν. Πελοποννήσου: «Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση»

Ειδήσεις
Παν. Πελοποννήσου: «Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση»
Δίδακτρα, διάρκεια και προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
05/10/2019 | 06:00

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οργανώνει και λειτουργεί το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

Για τις ανάγκες της μελέτης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας απαιτείται η επαρκής γνώση Αγγλικών.

Ο τύπος φοίτησης είναι πλήρης και με διάρκεια 18 μήνες.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 3.450 ευρώ.

Αιτήσεις έως τις 17 Οκτωβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν την αίτηση (

) και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: [email protected].