ΕΚΠΑ: 70 θέσεις στην Παθολογία της Κύησης

Ειδήσεις
ΕΚΠΑ: 70 θέσεις στην Παθολογία της Κύησης
Δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρο το πρόγραμμα
Ηλιάνα Καλούπη
19/08/2019 | 14:00

Εβδομήντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Παθολογία της Κύησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

 • Αίτηση:
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Επιστολή με λόγους επιλογής του ΠΜΣ
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Υπεύθυνη δήλωση:

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως φοίτησης αποκλειστικά σε φοιτητές που τεκμηριωμένα ζουν εκτός Αθηνών.

Διάρκεια: 24 - 48 μήνες

Δίδακτρα: 2.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://mschighriskpre.gr/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce...