Εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων 2020

Ειδήσεις
Εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων 2020
Διαβάστε αναλυτικά τους δύο εγκύκλιους
Ηλιάνα Καλούπη
23/01/2020 | 16:45

Στην πρώτη εγκύκλιο αναφέρεται η εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το νέο σύστημα σύστημα.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ( δηλαδή Γ΄ ημερησίου, Γ΄ τριετούς εσπερινού και Δ΄ τετραετούς εσπερινού) συμμετέχουν υποχρεωτικά με το νέο σύστημα, ενώ οι απόφοιτοι ημερήσιου ή εσπερινού μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν με το παλαιό ή με το νέο σύστημα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για όλους τους υποψηφίους, η Κοινωνιολογία για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και η επιλογή μόνο 1 επιστημονικού πεδίου.

Ομάδες προσανατολισμού και μαθήματα που εξετάζονται υποχρεωτικά:

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών: 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, 2. Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, 3. Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού, 4. Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού

2ο Επιστημονικό Πεδίο Ομάδα Θετικών Σπουδών: 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, 2. Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, 3. Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, 4. Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού

2ο Επιστημονικό Πεδίο Ομάδα Σπουδών Υγείας: 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, 2. Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, 3. Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, 4. Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού

3ο Επιστημονικό Πεδίο Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής: 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, 2. Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, 3. Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού, 4. Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού

Αντίθετα βασικά χαρακτηριστικά του παλαιού συστήματος είναι η Νεοελληνική Γλώσσα για όλους τους υποψηφίους, τα Λατινικά για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η δυνατότητα επιλογής 1 ή 2 πεδίων με 4 ή 5 μαθήματα.

Σημαντικό: Τα δύο συστήματα έχουν διαφορετική εξεταστέα ύλη, διαφορετικό ποσοστό θέσεων για κάθε σύστημα, διαφορετικό τρόπο υπολογισμού μορίων κλπ

Για περαιτέρω πληροφορίες, διαβάστε ολόκληρες τις ανακοινώσεις:

Νέο σύστημα:

Παλαιό σύστημα: