Δημοκρίτειο: 30 θέσεις στο τμήμα Ιατρικής

Ειδήσεις
Δημοκρίτειο: 30 θέσεις στο τμήμα Ιατρικής
Ειδικεύσεις - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
Ηλιάνα Καλούπη
23/01/2020 | 06:00

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης «ανοίγει» τριάντα θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τμήμα Ιατρικής.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τις Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Κατευθύνσεις:

 1. Ειδίκευση στην περιεγχειρητική μελέτη των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
 2. Ειδίκευση στην εκτέλεση αγγειακών προσπελάσεων

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 2.200 ευρώ

Προθεσμία: Έως 28 Φεβρουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
prokiryxi.pdf